Zoeken naar drempels

   
 
drempels
 
Drempel Wikipedia.
een ondergrens van een bereik.: drempels voor persoonsgebonden aftrek, deels afhankelijk van het drempelinkomen. drempelbedrag voor de middelingsteruggaaf. doelmatigheidsdrempel voor kleine schulden: een bedrag aan schulden dat niet aftrekbaar is in box 3. drempelwaarde economie, een term in de economie en geografie.
Aanleg van drempels.
Drempels in de bedding van de rivier verondieping verhogen het waterpeil tijdens droge perioden. De meanders die we opnieuw op de Demer laten aansluiten, hebben een hoger bodemniveau dan de Demer. Door ter hoogte van de meanders in de rivier kleine drempels te leggen, kan het water terug door deze meanders stromen.
drempels Traduction en français exemples néerlandais Reverso Context.
Ces exemples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche. Ces exemples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche. Traduction de drempels" en français. Voir aussi: drempels voor deze drempels zonder drempels. Chercher drempels dans: Web Images Définition Dictionnaire Conjugaison Synonymes.
Participatiedrempels Laagdrempelige sportclub.
1 Structurele drempels: hebben te maken met een gebrek aan sportfaciliteiten in de buurt, een gebrek aan een sportief ondersteunend netwerk ouders en/of vrienden die zelf geen of weinig belang hechten aan sport of een gebrek aan transportfaciliteiten geen aanwezigheid van openbaar vervoer of niet in het bezit zijn van eigen vervoersmogelijkheden.
Overzicht van de inkomensdrempels Xerius.
Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen moet je netto belastbare jaarinkomen lager liggen dan per bijdragecategorie vastgelegde drempelbedragen. Bijberoep en Art.37 gehuwden/weduwen/weduwnaars. Overige drempels, zie hoofdberoep. Overige drempels, zie hoofdberoep. Overige drempels, zie hoofdberoep. zonder wettelijk pensioen.
Praktische drempels wegwerken Wereldspelers.
Hoe ga je om met trauma's? Praktische drempels wegwerken. Hoe werk je praktische drempels weg? Culturele drempels wegwerken. Hoe werk je culturele drempels weg? Wat is de meerwaarde? Waarom zou jij je hier als jeugdwerker voor inzetten? What's' in a word?
Drempels Formaat.
Dit heeft te maken met een aantal drempels die al dan niet zichtbaar of niet, bewust of onbewust aanwezig zijn in het jeugdhuis. Naast een heleboel psychische drempels je denkt dat je je niet thuis voelt in de werking zijn er ook een aantal drempels die betrekking hebben op de infrastructuur en die er voor kunnen zorgen dat jongeren niet komen.
Nieuwe drempels en termijnen voor overheidsopdrachten.
Wat verandert voor de drempels voor het gebruik en de termijnen? De nieuwe wet op overheidsopdrachten treedt in werking op 30 juni. Deze nieuwe wet zal waarschijnlijk enkele belangrijke wijzigingen bevatten voor de praktijk van overheidsopdrachten voor velen van onze leden.
10 drempels.
U bent hier: Je bent bestuurder 10 drempels. Bewoners betrekken verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Soms bots je op moeilijkheden waardoor het gewenste resultaat uitblijft. Kortom, er zijn een aantal drempels te overwinnen. We lieten politici en ambtenaren aan het woord over 10 vaak gehoorde drempels.
Nieuwe drempels Public Procurement.
Voor een opdracht of een concessie waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger dan de drempels voor de Europese bekendmaking, moet rekening worden gehouden, wat de datum van bekendmaking betreft, met de datum van bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen.
Drempels DiscountOffice.be.
Stoeprand Oprit 150x 600x 360mm 2 Kabelkanalen Elastisch Zwart/Geel 18083, excl. BTW per stuk 21880, incl. 21% BTW Klik voor meer informatie. Rubberen Drempel 1971, excl. BTW per stuk 2385, incl. 21% BTW Klik voor meer informatie 2579, 24% korting.
drempels Vertaling Nederlands-Frans.
van NL van EN van DE van FR van ES naar NL naar EN naar DE naar FR naar ES Vertaal. Naar andere talen: drempels DE drempels EN drempels ES. Vertalingen drempels NLFR. la entrées v; le seuils m. Voorbeeldzinnen met drempels.

Contacteer ons